Om den selvejende Institution Søndermarken

Søndermarken er en selvejende integreret daginstitution, der blev bygget i 1985, på initiativ af 3 grundejerforeninger i Varde syd området.

_Søndermarken_009 (1)

Vi lægger vægt på

I Søndermarken har vi en anerkendende tilgang til børnene. Vi arbejder med både små og store børnefællesskaber og vægter at alle har gode relationer og at det enkelte barn trives og udvikles. Der er stor rummelighed i forhold til at være lige præcis den man er. Vi lægger vægt på en imødekommende tilgang, hvor vi som udgangspunkt siger ja overfor børn og voksne. Vi ønsker at være en vigtig del af lokalsamfundet, hvor Søndermarkens ressourcer kommer de lokale omkringboende til gode ved udlån af lokaler, skovhytter, trailer ol.

Vi har naturen lige i "baghaven" så vi nyder at bevæge os rundt i vores egen bus Columbus og på Christianiacykler i både det meget tætte og det nære lokalmiljø. Vi har fårefold hvor grupperne på skift passer fårene og hvor børnene lærer at tage ansvar for og blive nysgerrige på dyr og naturen. Børn og forældre deltager med pasning i weekenderne.

Søndermarken er en selvejende institution med driftoverenskomst med Varde kommune. Se driftsoverenskomst og vedtægter.

Søndermarken 2015-2

Tilsyn

Tilsynsrapport

Varde Kommunes tilsynsmodel består af:
• Et uanmeldt årligt tilsynsbesøg i hvert dagtilbud (det vil sige et besøg på hver matrikel).
• Et anmeldt årligt tilsynsmøde for hvert dagtilbud.
• Et årligt møde mellem direktøren for Børn, Læring og Job, dagtilbudschefen og MED-udvalget i det enkelte dagtilbud.
• Et årligt møde mellem dagtilbudschefen og det enkelte ledelsesteam.

_Søndermarken_024 (1)

Kvalitet

Kvalitetsrapport

Kvalitetsrapporten er under udarbejdelse, og vil blive publiceret snarest.

_Søndermarken_046 (1)

Tilfredshed

Forældretilfredshed

National forældretilfredshedsundersøgelse Juni 2022.

_Søndermarken_001 (1)

Vil du vide mere?

Du er altid velkommen til at kontakte os!

Søndermarken 2015-14